۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

ارسال پیامکی به بازنشستگان نیروهای مسلح مبنی بر عدم واریز حقوق اردیبهشت آنها در موعد مقرر، فارغ از صحت یا سقم آن ـ که ظن من بیشتر عدم صحت است ـ امکان نفوذ در شبکه های ارتباطی و لزوم ایجاد یک راهکار اساسی برای مقابله با آن را به ذهن متبادر می کند.

نفوذ در شبکه های پیامکی یا تلفنی، امر جدیدی نیست و در جنگ ۳۳ روزه یا در حملات رژیم صهیونیستی به غزه، به کرات شاهد ارائه پیام های ارسالی از سوی اسرائیل در شبکه مخابرات لبنان یا غزه بودیم. البته از این سو نیز نفوذهای مشابهی صورت گرفته است.

در جریان بیداری اسلامی در مصر نیز، کشورهای مختلفی اقدام به ارسال پیامک و دعوت مردم به تجمع کردند که باز کردن این نکته البته در حد بنده نیست.

در ایران هم احتمال رخ دادن چنین نفوذهایی زیاد است اما این اشکال در ایران پیچیده تر هستند زیرا سیستم امنیتی مسلط و شبکه های مخابراتی کنترل شده ای داریم. اما هر چقدر شبکه های مخابراتی ما کنترل شده هستند، شبکه های اجتماعی، قابل نفوذ هستند و قطعا تا امروز کانال های مختلفی در نرم افزاری های مختلف ارتباطی شکل گرفته است و حتی در برخی موارد تست هم شده اند.دیدگاه خود را بنویسید