۲۳ آذر ۱۳۹۱

بحث نامزدی آقای مشایی، دست راست رییس جمهوری فعلی، آقای احمدی نژاد، برای انتخابات ریاست جمهوری و احتمال اتفاق افتادن مدل پوتین – مدودوف در ایران، با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته است. طبعا عده ای موضع خواهند گرفت و مخالفان شخص آقای مشایی از یک سو و مخالفان دوقلوی محمود – اسفندیار، از سوی دیگر، تا حد تکفیر شخص این این دو یار نزدیک پیش خواهند رفت.

 

اما در این میان، توجه به یک نکته که در واقع تذکر رهبر انقلاب است، بد نیست. ایشان به در سخنرانی ای، خواسته بودند که از دامن زدن به مسائل فرعی بپرهیزیم و به مسائل اصلی بپردازیم. اگر درست خاطرم باشد، موضوعی که ایشان به واسطه مطرح شدن آن، این تذکر را دادند، به آقای مشایی ربط داشت و غرض از سخنان ایشان نیز این بود که بیش از حد به آقای مشایی و نقش وی در دولت، حساس نباشیم و به سراغ مسائل اصلی برویم.

 

حالا شاید وقت آن باشد که دوباره به تذکر ایشان گوش کنیم و ببینیم، حساسیت به آقای مشایی، جزو مسائل اصلی است یا یک مساله فرعی است؟ اگر این یک مساله فرعی است، با دوباره مطرح کردن آن، مطرح کنندگان چه مسائل اصلی ای را پوشیده نگه می دارند؟ این سوالی است که این روزها از خودم می پرسم و به دنبال جواب آن می گردم.دیدگاه خود را بنویسید