۷ آذر ۱۳۹۱

من هنوز نخوابیده‌ام، ولی تو سر ساعت ۱۱ با لالایی شبکه پویا خوابیدی. قبل خواب حتما پرسیده ای که بابام کجاست؟ و جواب گرفتی که سر کارشه. دیشب قرار بود که ساعت ۱۰ و نیم به خانه بیایم و با هم به خرید برویم. برای اینکه بعدا بخوانی، می نویسم که من می خواستم بیایم و بدقول نشوم ولی چون می دانستم که با آمدنم، بالاخره گریه تو در می آید، ترجیح دادم که نیایم. خودت بعدا متوجه می شوی که برخی بدقولی ها بهتر از خوش قولی است. وقتی بزرگ شدی.دیدگاه خود را بنویسید